Aktionærer får besked om udbytte under sparerunde

13februar2013 061Aktionærerne i den engelske kapitalfond Mecom, der ejer Berlingske Media – og dermed også Århus Stiftstidende og Randers Amtsavis, har i de seneste dage fået besked om, at de sammenlagt får udbetalt omkring 50 mio. kroner i udbytte. Det er sket nogenlunde samtidig med at Berlingske Media har gennemført en sparerunde. hvor 80 stillinger er blevet nedlagt, en lang række medarbejdere har indgået en frivillig fratrædelsesordning og 25 personer er blevet afskediget.

Det betyder, at aktionærerne i Mecom inden for de seneste to år sammenlagt har fået udbetalt omkring 250 mio. kroner i udbytte, mens virksomheden flere gange i perioden har været nødt til at nedjustere forventningerne til forretningens økonomiske resultater med faldende aktiekurser som resultat. Udbetalingerne er sket over fire gange.

Sparerunden i Berlingske Media havde som målsætning at spare et beløb, der svarer til 38 millioner kroner på årsbasis.

Ialt blev der nedlagt 79 stillinger i Hele koncernen. 19 medarbejdere har indgået frivillige fratrædelsesaftaler og 25 medarbejdere er blevet opsagt – heraf fire journalister, 18 administrative medarbejdere og tre chefer. Resten er fundet ved ikke af besætte ledige stillinger.

Det er hovedsageligt Berlingske Tidende og BT, der er blevet ramt af besparelser. Berlinske Lokale Medier, der driver en række lokale dagblade – bl.a. Århus Stiftstidende og Randers Amtsavis – og en lang række gratis ugeaviser, har mistet 16 stillinger sammenlagt.