Flygtningecentre i to nedlagte plejehjem i Norddjurs

Foto: Miriam Nielsen/Røde Kors
Foto: Miriam Nielsen/Røde Kors

I løbet af få uger kommer omkring 270 flygtninge – hovedsageligt folk fra Syrien – til Norddjurs Kommune. De bliver indkvarteret i to nedlagte plejehjem i Lyngby og Rimsø, oplyser Norddjurs Kommune og Røde Kors i en fælles pressemeddelelse.

Der er indkaldt til borgermøde i de to byers forsamlingshuse henholdsvis den 24. september og den 25. september.

I Lyngby bliver der indkvarteret 120 flygtninge, mens der bliver indkvarteret 150 i Rimsø.

Borgerkrigen i Syrien

Det er specielt borgerkrigen i Syrien, der er årsag til, at der kommer så mange flygtninge til Danmark i øjeblikket. Rigtig mange kommer til Danmark med hjælp fra menneskesmuglere. Det forventes også, at der kommer flygtninge fra Eritrea til centrene.

Det er Norddjurs Kommune, der ejer bygningerne, og der er lavet lejekontrakter begge steder på to år med mulighed for forlængelse, hvis begge parter er enige om det.

Det skønnes, at der bliver 20 til 25 arbejdspladser i de to centre.

Allerede i løbet af få dage vil nogle af de første flygtninge, der i dag bl.a. opholder sig i Sandholmlejren, blive indkvarteret midlertidigt på hoteller og campingpladser på Djursland.

Røde Kors driver centrene

Det er Røde Kors, der på vegne af Udlændingestyrelsen kommer til at stå for driften af centrene. Det kommer ikke til at koste kommunekassen noget, at flygtningene kommer til området.

Der er også forhandlinger om at den tidligere institution Georgsminde i Nimtofte og Voldby Plejehjem, men her er endnu ikke lavet endelige aftaler.