Randers Kommune vil spare 300.000 kr. på flextur (opdat.)

Ingen af de to meningsmålinger ramte plet, da de skulle forudse hvordan mandatfordelingen i byrådssalen ville blive. Foto: Randers Kommune
Foto: Randers Kommune.

For at få råd til det kommunale bidrag til rejsekortet har Randers Kommune besluttet at gøre det dyrere at køre med flextur inde i selve Randers. På den måde håber kommunen at kunne spare 300.000 kroner i hvert budgetår fremover.

Prisen hæves til 14 kroner per kilometer mod syv kroner per kilometer i dag. Mindsteprisen vil samtidig blive forhøjet til 70 kroner per tur.

Prisen til Randers fra oplandet vil fortsat være syv kroner per kilometer og det samme vil prisen være, hvis man kører fra oplandet til Randers. Her er den mindste pris 35 kroner for hver tur.

Flere ture i byen

Baggrunden for ønsket er også, at der er sket en væsentlig forøgelse af antallet af kommunalt støttede flexture i selve Randers fra 2011 til 2012.

Det ses af, at det samlede antal ture er steget med 14,4 procent til 11.172 ture samtidig med at den gennemsnitlige pris er faldet fra 64 kroner til 56 kroner. Det fortolker Randers Kommune som at der er sket en væsentlig forøgelse af antallet af ture i selve Randers by.

Det er Midttrafik, der organiserer den kollektive trafik i Region Midtjylland, og derfor skal bestyrelsen for trafikselskabet behandle Randers Kommunes ønske på det næste bestyrelsesmøde.

Randers sagde ja til Rejsekortet

Randers Kommune protesterede for et par år siden over det store beløb, som det ville koste kommunen at indføre rejsekortet i bybusserne i kommunen, men sidste år bøjede kommunen sig for presset fra staten og Region Midtjylland og tilsluttede sig rejsekortet, der efter planen bliver indført i Randers i februar eller marts næste år.

Randers Kommune henter flere penge til rejsekortet ved at stoppe billetsalget fra Randers Busterminal. Kunderne skal fremover købe billetter hos Føtex i Dytmærsken.

De tre medarbejdere, der er ansat i billetsalget på Randers Busterminal, har alle fået tilbudt andre stillinger inden for Midttrafik. De har alle takket nej til tilbuddet, og de er derfor blevet afskediget.

Rejsekortet er en plastikkort, der fungerer som et slags kontokort, hvis man rejser meget med offentlig transport. Man scanner kortet, hver gang man går ombord og forlader en bus eller et tog. Princippet er, at jo mere man bruger den kollektive trafik, jo billigere er det.

Randers Kommune ønsker, at ændringerne skal træde i kraft med virkning fra den 1. maj.

Flextur erstattede telebusser

Flextur blev etableret for et par år siden som erstatning for systemet med telebusser. Turene køres med taxa, og man skal være forberedt på, at der kan være andre passagerer med på turen, så turen kan tage længere tid end en almindelig taxatur.

Man kan læse mere om flextur her.