Randers skal modtage mindst 80 flygtninge i 2015

Foto: Randers Kommune
Foto: Randers Kommune

Randers Kommune har fået ansvaret for at modtage mindst 80 flygtninge i 2015. Det fremgår af en fordeling, som Udlændingestyrelsen har gennemført mellem landets kommuner.

Der er dog stor sandsynlighed for, at kommunen bliver pålagt at modtage flere på grund af det stigende antal asylansøgere, der er kommet til Danmark i de seneste måneder.

I år var den kvote, der blev udmeldt sidste år, 76 flygtninge. Men det tal er på nuværende tidspunkt opjusteret til 106.

Ovennævnte er ikke udlændinge, der i øjeblikket kommer til landet for at søge asyl. Der er tale om fordelingen af udlændinge, der har fået asyl i landet. De bliver fordelt i alle landets kommuner. Derudover kan der også være tale om kvoteflygtninge, der kommer til Danmark via FN.

Flere penge

Integrationen af flere flygtninge betyder, at der skal bruges flere penge på kommunens budget til personale, der skal arbejde med at finde bl.a. bolig og arbejde til flygtningene. Desuden skal der afsættes penge til kontanthjælp til flygtningene indtil de eventuelt får arbejde.

Byrådets beskæftigelsesudvalg skal på et møde i slutningen af november tage stilling til, hvordan de ekstra midler skal findes.

Der er i forvejen på det budget, der er vedtaget for 2015, afsat 11,8 mio. kr.

I 2014 venter administrationen på rådhuset, at der er en overskridelse på det oprindelige budget på seks mio. kr.

Du kan tilmelde dig Nyhedsjagten – Randers her. (Under opbygning)