Aarhus vil spare ni millioner kroner på snerydning

snerydning 001Aarhus Kommune vil fremover spare cirka 25 procent af de 37,5 millioner kroner, der årlig er afsat på kommunens budget til holde veje og stier fri for sne og is. Det fremgår af et forslag til fremtidens snerydning, som byrådet snart skal behandle.

Ændringen er en del af budgetforliget for 2013, der blev indgået for nogle få måneder siden. I den forbindelse blev det besluttet at spare 9 millioner kroner om året på snerydningen.

De kommunale veje i kommunen er delt ind i A-, B- og C-veje, hvor A-vejene er de store trafikårer – f.eks. Viborgvej, Randersvej og Silkeborgvej. C-vejene er de små veje i parcelhuskvarterer.

Kun 110 kilometer A-veje

A-vejene udgør i dag 248 kilometer. De bliver skåret ned til cirka 110 kilometer, hvis byrådet blåstempler den nye plan. Det er bl.a. Herredsvej, Skjoldhøjvej og Rosenvangs Allé, der bliver ændret til B-veje.

De betyder, at der i fremtiden bliver lidt flere B-veje end i dag – cirka 484 kilometer mod i dag 446 kilometer.

De betyder også, at en række B-veje laves om til C-veje. Det er f.eks. Bispelundsvej ved Beder, Storskovvej ved Ormslev, Skibbyvej ved Brabrand, Hæstvej ved Todbjerg samt stamveje i boligkvarterer.

Fremover vil der være 670 kilometer C-veje. I den nugældende plan er der 570 kilometer C-veje.

Snerydning iværksættes på A-vejene, når der er mellem tre og fem centimeter sne, mens B-vejene ryddes, når der er mellem fem og otte centimeter sne. På en del af C-vejene ryddes der først når der er mellem otte og 10 centimeter sne, mens resten af c-vejene kun ryddes inden for normal arbejdstid.

Stisystemet i Aarhus er opdelt i A-, B-, C- og D-stier. Her friholdes A-nettet helt for besparelser, mens B-nettet – hvor langt den største del ligger uden for ringgaden – ikke vil blive ryddet, når de små traktorer ikke kan klare det. C-stiernes ryddes først når tiden tillader det og kun inden for normal arbejddstid. D-stierne ryddes slet ikke.

I gågaderne Ryesgade, Søndergade, Clements Stræde og Telefonsmøgen og telefontorvet samt Frederiksgade fra Busgaden til Østergade, skal grundejerne betale for snedrydning med varmelegemer i fortorvene.

Sneen får lov at ligge

Der vil stort set heller ikke blive kørt sne væk med lastbiler inden for ringgaden, sådan som det sker  i dag. 

I udkastet til planen skriver Trafik og Veje, at hovedvægten er lagt på at rydde for sne, der hvor det gavner de fleste bilister og cyklister. Desuden skriver de kommunale embedsmænd, at transporttiden må forventes at øges, når sneen falder over aarhusianerne, samt at der formentlig vil ske flere skader – specielt for lastbiler og busser. Indsamlingen af renovation ventes også at blive påvirket i større grad end nu.

Den nye plan betyder også, at der bliver skåret ned på det antal medarbejdere, der er tilknyttet vagtberedskabet.

Randersvej fortsætter som A-vej

Østjyllands Politi har haft den nye vinterplan til gennemsyn, og man har kun haft en indvending mod planen. Det handler om Randersvej, som kommunen ville fjerne fra A-listen nord for Djurslandsmotorvejen. Det var politiet uenig i, og strækningen bliver derfor på A-listen.

For at planen kan gennemføres, skal der føres forhandlinger med de private vognmænd, der har kontrakt med kommunen frem til 2014.

Det er meningen, at planen skal evalueres efter næste vinter, så der eventuelt kan ske justeringer af planen.

Besparelser også i 2010

Planen for snedrydning blev senest ændret i 2010, hvor der også blev gennemført besparelser på snerydningen i kommunen.

Byrådets tekniske udvalg har sagt god for planen, der skal til endelig behandling i byrådet i løbet af kort tid.

Officielt er planen trådt i kraft ved årsskiftet, fremgår det af udkastet til det nye regulativ.

Et kort over snerydningen på stierne og et kort over snerydningen på vejene i Aarhus Kommune efter den nye plan kan ses her under sag 4 på dagsordenen.