Færre dagpengemodtagere i Randers

Der er blevet 207 færre forsikrede dagpengemodtagere i Randers i maj end for et år siden. Det fremgår af den seneste opgørelse fra Beskæftigelsesregion Midtjylland, der netop er blevet offentliggjort.

Om der er tale om et regulært fald i arbejdsløsheden, er det imidlertid svært at bedømme, da de ledige, der ikke længere er berettiget til dagpenge som følge af nedsættelsen af dagpengeperioden til to år, ikke er med i opgørelsen.

Der var i maj måned 2.504 forsikrede ledige i Randers – omregnet til fuldtidsledige. Sidste år var der 2.711 forsikrede ledige i Randers Kommune.

Lidt under landsgennemsnittet

I hele Region Midtjylland er der 30.336 forsikrede ledige dagpengemodtagere i maj. Det er et fald på 1.404 i forhold til for et år siden – og svarer til en ledighedsprocent på 5,2 procent – en lille smule minde end på landsplan.

Skanderborg har den laveste ledighedsprocent blandt de forsikrede – 3,3 procent, mens Samsø har den højeste på 6,3 procent.

Fagforeningen Dansk Metal i Randers oplevede i maj måned et dramatisk fald i ledigheden. Ved månedens begyndelser var der 152 ledige medlemmer og ved indgangen til juni var der 120 ledige medlemmer, og en foreløbig opgørelsen viser, at ledighedstallet er faldet yderligere i løbet af de seneste uger.

Ved årets begyndelse havde fagforeningen 170 ledige. Ud af dem har 18 i løbet af årets første fem måneder mistet retten til dagpenge.