Ledigheden halveret hos Dansk Metal i Randers siden nytår

Formand for Dansk Metal i Randers Henrik Leth
Formand for Dansk Metal i Randers Henrik Leth

For anden måned i træk oplevede Dansk Metal i Randers, at antallet af arbejdsløse medlemmer faldt kraftigt. Siden nytår er antallet af ledige i afdelingen næsten halveret.

Ved indgangen til juli måned var der registreret 90 ledige medlemmer i randersafdelingen, der har lidt mere end 3.000 medlemmer. Ved årets begyndelse var der 168 ledige.

Ved udgangen af maj var der 120 ledige medlemmer i afdelingen i den kronjyske hovedstad.

“Det er igen et bred udsnit af området virksomheder, der har øget medarbejderstaben,” fortæller Henrik Leth, der er afdelingsformand.

“Der er ikke nogen bestemt virksomhed, der står bag det kraftige fald i arbejdsløsheden.”

Samtidig er færre af de tilbageværende ledige medlemmer i aktivering, mens lidt flere er i jobtræning.

10 nye ledige

Henrik Leth skønner, at der er omkring 40 ledige, der er kommet i beskæftigelse i den seneste måned, mens 10 medlemmer har mistet deres job.

“Det er et skøn, fordi den præcise registrering kan være lidt forsinket på grund af papirarbejdet,” siger han.

Cirka 15 medlemmer er faldet for dagpengegrænsen på to år. Nogle af dem er kommet i arbejde – de tæller ikke med i ovennævnte opgørelse – mens andre er i gang med uddannelse.

Henrik Leth har ikke kendskab til andre brancher i det kronjyske, der oplever et tilsvarende fald i arbejdsløsheden.

I forbindelse med besættelse af en del af stillingerne har Dansk Metals nye jobservice på internettet spillet en afgørende rolle.