Færre deltidsbrandmænd i Ny Munkegade

brandbaad_aarhus2205096Aarhus Byråd har besluttet at skære beredskabet på brandstationen i Ny Munkegade ned fra fire  til tre slukningstog. Det sker for at leve op til byrådets beslutning i forbindelse med budgetforliget for 2013 om at skære 1,2 millioner kroner om året på redningsberedskabet i kommunen.

Det betyder, at en række stillinger  som deltidsbeskæftigede brandmænd bliver nedlagt i den kommende tid.

Der er brug for det fjerde slukningstog cirka 10 gange om året. Det sker oftest ved at deltidsbrandmændene tilkaldes for at stå til rådighed, når de to slukningstog med fuldtidsansatte brandmænd er i aktion på samme tidspunkt.

Hjælp fra Lystrup

For at afhjælpe den situation betyder det, at de deltidsansatte brandfolk i Lystrup oftere vil blive tilkaldt som beredskab end de bliver i dag. Brandbilen fra Lystrup skal i de situationer placeres et sted, hvor de kan nå ud i deres eget område inden for den fastsatte tid på fem minutter.

Desuden er der lavet en ny aftale med Odder Brandvæsen om dækning af den sydlige del af Aarhus Kommune. Den aftale giver en besparelse på 300.000 kroner, mens der internt på brandstationen findes besparelser på 400.000 kroner.

Behovet for færre deltidsbrandmænd i Ny Munkegade skal give en besparelse på en halv million kroner. Den deltidsstyrke, der skæres væk, bliver anvendt 40 til 70 gange om året.

Enhedslisten var skeptisk

I papirerne fra Aarhus Brandvæsen, der var fremsendt til byrådspolitikerne, fremgår det at der er tale om en beskeden serviceforringelse, og da byrådet behandlede besparelsen, ville Jette Jensen fra Enhedslisten vide, hvad der sker i de 10 til 20 tilfælde om året, hvor der ikke er mandskab nok.

“Byrådets krav til udrykningstid overholdes med den her omorganisering,” svarede rådmand Benyamin Simsek (V).

“Derudover er der mulighed for at tilkalde assistance i de ekstreme situationer.”

Besparelsen er et skøn

Besparelsen på den halve million kroner på de deltidsansatte er udtryk for et skøn, da tilkaldelse af de deltidsansatte afhænger af i hvor stod udstrækning, de fuldtidsansatte bliver tilkaldt til redningsarbejde.

Altså i et år med mange brande vil man ikke kunne spare lige så meget som i et år med få brande.

Efter de første tolv måneder med kun tre slukningstog på Ny Munkegade skal der ske en evaluering af den nye bemanding. Det er en betingelse, som Beredskabsstyrelsen har stillet for at godkende den nye organisering af beredskabsarbejde i Aarhus Kommune.