Færre indbrud i Randers

politi2Antallet af indbrud i Randers Kommune er faldet med 14,5 procent i 2015 i forhold til 2014. Det fremgår af politiets årsberetning.

I 2015 blev der registreret 546 indbrud i privat beboelse. Året før var det tilsvarende tal 607.

Det er en tendens, der gør sig gældende for hele politikredsen, og politiet mener, at faldet bl.a. skyldes den indsats, som politiet har været gjort i det forebyggende arbejde. Der har f.eks. været afviklet flere borgermøder rundt i politikredsen, hvor der er blevet givet gode råd om forebyggelse af indbrud.

Det er ikke muligt ud af beretningen direkte at læse, hvor mange af de indbrud, der er blevet anmeldt, som er opklaret.

Men det fremgår, at der i hele politikredsen er begået 3.703 indbrud og at der er rejst tiltale i 422 sager i løbet af året. En hurtigt udregning siger, at det svare til omkring 11,9 procent, hvis man sætter de to tal i forhold til hinanden.

Beregningen er dog usikker, da den samme person kan være tiltalt for flere forskellige indbrud. men under alle omstændigheder tyder det på en betydelig forbedring, da opklaringsprocenten i gennemsnit de seneste år har ligget på omkring syv procent.

Du kan tilmelde dig Nyhedsjagten.dk – Randers på Facebook her.

Du kan tilmelde dig Nyhedsjagten.dk på Facebook her.

Udgivet
Kategoriseret som Randers