Gamle teglsten skal leve videre i Frederikesbjergsskolen

 

400.000 teglsten fra de gamle bygninger skal genbruges. Illustration: Henning Larsen Architechts
400.000 teglsten fra de gamle bygninger skal genbruges i den nye skole. Illustration: Henning Larsen Architechts

Aarhus Kommune er ved at gøre klar til det første skolebyggeri i midtbyen i 102 år. I begyndelsen af det forrige århundrede var det N.J. Fjordsgades Skole, der blev taget i brug. Nu bliver skolen nedlagt, og der bygges en spritny skole på en grund lige overfor – for et samlet beløb på omkring 245 millioner kroner.

Udover en folkeskole kommer bygningen også til at rumme en børnehave, ligesom det er planen, at bygningen skal bruges som et aktivitetscenter for lokalområdet uden for skoletid – til eksempelvis badminton, yoga og dans.

Der er ved at blive lagt den sidste hånd på lokalplanen for det nye byggeri, og det ventes, at den bliver vedtaget i begyndelse af 2014 af politikerne i Aarhus Byråd. Beboerhuset har i øvrigt også været en folkeskole – Sct. Annagades Skole – der blev nedlagt for en del år siden, da de aarhusianske børnefamilier i stor stil forlod den aarhusianske midtby.

Og her bliver der ikke bare tale om, at det hele skal rives ned, knuses og køres væk. For teglstenene i de gamle bygninger skal nemlig genbruges i det nye byggeri, der bliver opført efter de strenge 2020-krav til nyt byggeri.

Nænsom nedrivning

Så der bliver tale om en nænsom nedrivning, når maskinerne rykker ind for at fjerne de nuværende bygninger i april måned næste år. Materialet bliver efter nedrivningen fragtet til virksomheden Gamle Mursten i Svendborg, der sørger for en maskinel rengøring og kontrol af murstenene, inden de pakkes og sendes tilbage til Aarhus, som om det var nye teglsten – klar til brug.

– De gamle sten kan sagtens leve op til nutidens krav, fortæller projektleder Torben Tonnisen fra Hoffmann, der er projektets totalentreprenør.

– Stenene har den samme styrke, men bygningerne kommer til at se lidt anderledes ud. Der bliver ikke tale om ensartede flader – det får mere sådan et munkeagtigt udtryk.

400.000 teglsten

Umiddelbart forventes det, at der er nok sten i det nuværende byggeri til, at det ikke bliver nødvendigt at supplere med nye sten. Der bliver tale om næsten 400.000 teglsten, der skal til behandling på virksomheden på Fyn.

– Ved at genbruge stenene bliver der tale om et mere bæredygtigt byggeri, siger Torben Tonnisen.

– Der er ikke den store prismæssige forskel på at genbruge stenene eller at bruge helt nye teglsten, men der spares blandt andet store mængder energi i forbindelse med produktion af nye teglsten.

Udover Hoffmann er arkitektfirmaer Henning Larsen Architechts og det aarhusianske firma GPP Arkitekter med i projektet, der for et år siden vandt den udskrevne konkurrence om byggeriet af den nye skole.

Man må løbe på gangene

Arkitekt Margrete Grøn fra Henning Larsen Architechts er designansvarlig for Frederiksbjergskolen og har været med helt tilbage fra prækvalifikationen.

– Det bliver en skole, hvor man godt må løbe på gangene, fortæller den københavnske arkitekt, der for første gang er med til at tegne en folkeskole.

– Da jeg gik i skole, fik vi altid at vide, at vi ikke måtte løbe på gangene, men den her skole bliver et sted, hvor der bliver fokus på bevægelse. Det ligger i skolens pædagogik, at skolen skal indrettes, så der er plads til og mulighed for at røre sig.

Og plads til at røre sig, det bliver der både udendørs og indendørs. Udenfor bliver der for eksempel en basketball-bane, en skateboardrampe og plads til at bruge løbehjul. Indendørs bliver der udover en 300 kvadratmeter stor multisal – i gamle dage hed det en gymnastiksal – også forskellige bevægelsesstationer rundt på skolen med ting, som børnene kan hænge i, stå på eller gå igennem.

Hver kvadratmeter skal udnyttes

– Når vi skal bygge inde midt i en by som Aarhus, skal vi selvfølgelig arbejde meget bevidst med at udnytte hver enkelt kvadratmeter bedst muligt, fortæller Margrete Grøn.

Illustration: Henning Larsen Architechts
Illustration: Henning Larsen Architechts

– Løsningen med at bygge en form for terrasser betyder, at vi mange steder kan udnytte kvadratmeterne to gange – dels som undervisningsbygning, dels til udendørsaktiviteter med eksempelvis forskellige former for boldspil.

Skolens stamlokaler – et moderne udtryk for klasseværelser – bliver indrettet, så de understøtter forskellige måder at lære på.

– For eksempel bliver vindueskarmene indrettet til små læsenicher, fortæller Margrete Grøn,

– Andre steder i lokalerne bliver der bløde møbler, som børnene kan opholde sig og små trapper, som børnene kan sidde på, når de skal løse nogle opgaver.

Stamlokalerne bliver indrettet forskelligt i de tre forskellige afdelinger – indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen – så de passer til børnenes alder.

Arkitekternes første folkeskole

Det er første gang, at Henning Larsen Architechts er med til at bygge en folkeskole. Firmaet har tidligere tegnet nye bygninger til gymnasier og professionshøjskoler – blandt andet det nye gymnasium i Ringsted og Campus Roskilde for professionshøjskolen University College Sjælland.

– Men vi vil da gerne bygge flere folkeskoler, og vi håber, at de erfaringer, som vi får i forbindelse med Frederiksbjerg-byggeriet kan bruges i fremtiden, siger Margrete Grøn.

– Gennemførelsen af heldagsskolen kommer til at stille nye krav til nye skoler, og det er faktisk en ære at få lov til at være med til at bygge skolen på Frederiksbjerg i Aarhus. Det er vores opgave at sætte former på ordene i det byggeprogram, som kommunen har skrevet som udgangspunkt for projektet. Jeg synes, at Aarhus Kommune har været meget visionær, og det er rigtig spændende at være med til at finde konkrete løsninger på de visioner, som kommunen har.