Dramatisk fald i arbejdsløsheden hos Dansk Metal i Randers (opdateret)

Henrik Leth
Henrik Leth

Arbejdsløsheden blandt Dansk Metals medlemmer i Randers er faldet med 32 personer i løbet af maj måned. Ved indgangen til måneden var der 152 ledige.

“Jeg vidste godt, at vi havde fået flere medlemmer i arbejde, men jeg blev noget overrasket, da vi opdaterede vores ledighedstal mandag,” fortæller afdelingsformand Henrik Leth.

“Det er dejligt dramatisk. Der er selvfølgelig også et naturligt sæsonudsving i ”

Han oplyser, at det er over en bred kam, at medlemmerne er kommet i beskæftigelse. Der er ansat en del automekanikere på værkstederne, ligesom en del smede har udskiftet dagpengekortet med en lønseddel.

Derudover er flere industriteknikere blevet ansat på virksomhederne, og byggeriet har også taget en del.

50 færre ledige i 2013

Udviklingen i ledighedstallet har været positiv siden nytår, men det er først her i maj, at der er sket noget virkeligt afgørende. I januar var der næste 170 ledige. Nu er tallet nede på 120.

En del af forklaringen er dog, at der er 18 medlemmer, der har mistet retten til dagpenge siden nytår, men det var tidligere på året, at de fleste faldt ud.

Metals Jobservice virker

“Der er fire af dem, der har mistet retten til dagpenge, der er kommet i arbejde igen,” fortæller Henrik Leth, der håber at udviklingen fortsætter i den kommende tid.

“Det er for de tos vedkommende sket via Metals Jobservice, der blev etableret som et nettilbud til medlemmerne og arbejdsgiverne i november sidste år.”

Metals Jobservice skulle være med til at sikre en bedre kontakt mellem ledige og arbejdsgivere, der mangler arbejdskraft. Det er en medvirkende årsag til den positive beskæftigelsesudvikling, vurderer Henrik Leth.