Med letbane gennem Adelgade

I fremtiden er det Skanderborg Kommunes vision, at det skal blive muligt at stå på et letbanetog i Vestergade og 42 minutter senere stå af det samme tog på Banegårdspladsen i Aarhus. Der er dog et stykke vej endnu, før drømmen kan blive til virkelighed. Det sker formentligt tidligst i 2025, vurderer borgmester Jørgen Gaarde (S).

”Det er en afgørende betingelse, at staten går ind og er med til at betale en væsentlig del af anlægsudgiften, og her i Østjylland er vi i konkurrence med andre steder i landet, hvor man også ønsker letbaner som i Odense og omkring København. Så der er mange bejlere til de penge, som transportministeren ikke har.”

Udbygning af nettet

Letbanen mellem Skanderborg og Aarhus er en del af de udbygningsplaner, der er for letbanen i Aarhus, når første etape langs Randersvej til Skejby og videre til Lystrup formentlig er virkelighed i 2016.

Her peger en rapport på tre andre letbanestrækninger i Aarhus-området.

Den tredje af dem går til Hasselager- og Kolt-området, og det er den strækning, der giver mulighed for at forlænge letbanen til Skanderborg.

”Letbanen til Hasselager og Kolt er prioriteret som den sidste af de tre udbygningsplaner,” fortæller Ole Sørensen fra letbanesekretariatet ved Midttrafik, der står for driften af den kollektive trafik i Region Midtjylland.

”Jeg vurderer, at det tidligst om ti år bliver muligt at stå på et letbanetog i Skanderborg, og det sker kun, hvis man politisk beslutter sig for, at prioritere udbygningen af letbanesystemet meget højt.”

30 stop på 42 minutter

Banen skal bygges nogenlunde på den rute, som busrute 200 imellem Skanderborg og Aarhus i dag kører. Der bliver altså tale om et større anlægsarbejde med nedgravning af nye jernbaneskinner. Letbanen skal ikke køre på det eksisterende banenet mellem Aarhus og Skanderborg.

Busruten mellem Skanderborg og Aarhus er en af de mest benyttede i regionen. Der er kvartersdrift på ruten i dag i dagtimerne på hverdage, og det er en af de regionale busruter, der transporterer flest passagerer i Region Midtjylland. Først i løbet af det nye år har Midttrafik præcise tal for hvor mange passagerer, der benytter ruten.

I den foreløbige plan for letbanen fra Skanderborg til Aarhus opereres der med 30 stoppesteder, og en køretid på 42 minutter.

Koster 1,3 milliarder

En stor del af strækningen bliver anlagt med dobbeltspor. Det kommer dog ikke til at gælde i Adelgade, hvor der kun bliver et spor. Der er ganske enkelt ikke plads til mere. I dagtimerne vil der efter de foreløbige planer være en afgang hver 10. minut – om aftenen og i weekenden hver 20. minut.

Trafikberegninger viser, at der på hele strækningen vil være 34.600 passagerer dagligt på den nye letbanestrækning, og de samme beregninger viser, at antallet af brugere af den kollektive trafik vil vokse med 8.400. Det vil samtidig betyde, at 2.100 dagligt vil lade bilen står eller slet ikke anskaffe sig en bil. Et foreløbigt overslag over prisen for at bygge hele Skanderborg-Aarhus letbanen, siger,

at det vil koste 1,3 milliarder kroner, og at den årlige drift vil ligge på cirka 136 millioner kroner.

”Letbanesamarbejdet er et eksempel på, at kommunerne har i Østjylland er afhængige af hinanden,” siger Jørgen Gaarde.