Ulve kan leve i skovene på Norddjursland

Foto: Naturhistorisk Museum, Aarhus
Foto: Naturhistorisk Museum, Aarhus

Fjeld Skov samt Fuglsø Mose på Norddjursland vil være et perfekt levested for en naturlig flok på otte til 10 ulve. Det mener eksperter fra Det Nationale Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Centret, der tidligere var kendt som Danmarks Miljøundersøgelser, har netop udgivet en rapport, hvor der nævnes sammenlagt 10 områder i Danmark, hvor forholdene er gode nok til, at ulve kan slå sig ned.

Det er specielt den store bestand af rådyr og dådyr i området på Norddjursland, der danner basis for, at en ulveflok kan finde på at slå sig ned  i skovene ved Løvenholm, hedder det i rapporten, der blev bestilt af Naturstyrelsen i december sidste år, da det stod klart at den første ulv i næsten 200 år havde slået sig ned i Danmark.

Den senest kendte ulv blev skudt i nærheden af Skive i år 1813.

Ulvene lever af krondyr

”Tyske studier viser, at sammenhængende større hede- og skovområder er attraktive for ulve, og de samme områder viser sig i Danmark også at være attraktive for krondyr,” siger seniorforsker Aksel Bo Madsen, der har været med til at lave rapporten, i en pressemeddelelse fra Det nationale Center for Miljø og Energi.

“Med et kort over større, sammenhængende skov- og hedeområder kan vi kvalitativt vurdere, hvor de egnede levesteder for ulve i Danmark vil være.”

Strejfere i hele Jylland

I rapporten nævnes ti steder i landet, hvor en ulveflok kunne finde på at slå sig ned. De fleste af områderne ligger i Nordvestjylland, hvor der bor færrest mennesker. I rapporten vurderes det, at der i Jylland vil være kapacitet til op mod 100 ulve i Jylland. Udover områderne med plads til ulvefamilier på i gennemsnit otte til 10 dyr, vil der også kunne forekomme enkeltdyr, der strejfer rundt i hele Jylland.

I rapporten refereres en undersøgelse fra sidste år, hvor det vurderes, at der i virkelighedens verden højst vil opstå en bestand på 65 ulve i Danmark, selv om den egentlige kapacitet er større.

Lillebælt med stærk strøm vil formentlig være en barriere for at ulvene kan sprede sig til Fyn.

Motorvej kan være en barriere

Undersøgelser fra Polen viser, at ulvefamilier trives i området med mellem 100 og 300 kvadratkilometer. Det krav lever skovene ved Løvenholm og Fuglsø Mose op til, og da der samtidig er registreret en stor bestand af krondyr i området, vurderer forskerne, at området ville kunne rumme en ulvefamilie. Samtidig skønner de dog, at den nord-sydgående motorvej kan være en barriere, så en ulvefamilie vil holde sig væk fra Djursland.

Den første ulv i flere år i Tyskland blev observeret i 2004. Den kom fra Polen, og sidste år var bestanden vokset til 19 kobler og fire enligt strejfende ulve.

Ulve vil yngle i Danmark inden for ti år

På baggrund af den spredning vurderer forskerne bag rapporten, at der inden for de næste ti år vil den første ulvefamilie slå sig ned i Danmark.

I Sverige har man politisk besluttet, at bestanden af ulve ikke må komme over 210 stk.

I rapporten vurderes det, at risikoen for ulveangreb på mennesker er meget lille. De fleste af de angreb, som man har kendskab til i 1900-tallet, har været forårsaget af, at ulvene har været angrebet af hundegalskab, og da hundegalskab er udryddet i det meste af Centraleuropa menes risikoen til at være begrænset.

Læa rapporten fra Det nationale Center for Miljø og Energi (PDF-fil) her