Mere nitrat i foderet giver færre ko-prutter

Aarhus Universitet i  Foulum. Fotograf: Jørgen Weber
Aarhus Universitet i Foulum. Fotograf: Jørgen Weber

Hvis man tilsætter nitrat i køernes daglige foder, kan man mindske køernes udledning af drivhusgassen metan med op til 20 procent. Det viser forsøg på Aarhus Universitets forsøgsstation i Foulum.

Forsøgsstationen går nu i gang med yderligere forsøg, der skal give mere deltaljeret viden om fænomenet.

“Der er foretaget lignende undersøgelser i udlandet, der har dokumenteret tilsvarende positiv effekt,” siger professor Peter Lund i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitets Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

Nitrats betydning for mælken

“Men hvor man i udlandet kun har kigget på køernes metanproduktion, har vi netop igangsat et forsøg, hvor vi skal afklare det optimale niveau af nitrat i foderet i forhold til reduktionen af metan. Men vi har også fokus på hvilken betydning tilsætning af nitrat har på mælkens sammensætning, det mikrobielle samfund i vommen og dyrenes evne til at fordøje og udnytte foderet.”

Det indledende forsøg gik ud på at køerne fik en daglig dosis nitrat på 400 gram i foderet, hvilket vurderes til at være urealistisk. Derfor går de kommende forsøg ud på at finde et niveau, hvor foderet bliver udnyttet bedst muligt hos koen og dermed formindsker metanproduktionen.

Det er meningen, at forsøgsdyrene skal opholde sig i en osteklokke, hvor der løbende sker målinger af metanindholdet i luften. Forsøget kører frem til jul.

Mindre metan er en miljøgevinst

Udover at mindre metan i prutterne er en gevinst for miljøet, mener Peter Lund, at mindre udledning af metan også vil betyde en gevinst for landmanden i den daglige drift. Udledning af metan fra koen er nemlig et udtryk for, at energien i foderet ikke udnyttes bedst muligt. Så mindre metan vil måske betyde mere energi til koens produktion af mælk.

Forskningen med nitrat indgår i forskningsprojektet ”Nordisk fodereffektivitet” og støttes af Mælkeafgiftsfonden, Fødevareministeriet og Institut for Husdyrvidenskab.

 

 

Udgivet
Kategoriseret som Nyheder