Østjydsk Bank med endnu et dårligt årsresultat

Østjydsk Bank har været nødt til at nedskrive for yderligere 129 mio. kroner, oplyses det i en fondsbørsmeddelelse fredag eftermiddag.
Østjydsk Bank har offentliggjort et regnskab for 2013 med et samlet underskud på 196 mio. kr.

Østjydsk Bank med hovedkvarter i Mariager har for andet år i træk offentliggjort et årsregnskab med et tre-cifret millionunderskud. I år er underskuddet på 196 mio. kroner, og det skyldes primært, at banken har nedskrevet et beløb på 254 mio. kroner.

Banken havde ved indgangen til 2014 en overdækning – en slags reserve – på 202 mio. kroner, så banken er i år nødt til at fremvise et langt bedre resultat, hvis ikke den skal få store problemer med Finanstilsynet.

På den daglige bankdrift klarer pengeinstituttet sig dog fint. Her gav driften et overskud på 85,7 mio. kroner – en lille smule mindre end de 90 mio. kroner, som banken forventede tidligere på året.

Båden bankens udlån og indlån er faldet. Det skyldes imidlertid, at banken har solgt sine tre sydligste afdelinger – Horsens, Vejle og Skanderborg – fra til Arbejdernes Landsbank, der også er storauktion i banken fra Mariager.

Rekonstruktion

Det skete i forbindelse med en betydelig rekonstruktion af banken sidste forår, hvor aktiekapitalen også blev udvidet med 115 mio. kroner – som bl. a. Arbejdernes Landsbank og Købstædernes Forsikring deltog i. Begge selskaber ejer i dag mere end 5 procent af bankens aktiekapital.

Banken er stærkt involveret i konkursen i Randersegnens Boligforening, der i de kommende år bliver genstand for flere retssager ved domstolene.

Østjydsk Bank tabte således en retssag mod Randers Kommune ved Retten i  Aarhus i januar, hvor banken krævede 37 mio. kroner, som banken mente, at den havde til gode i ti af afdelingerne i den krakkede boligforening. Randers Kommune var tilsynsførende med Randersegnens Boligforening.

Det vides ikke hvor store dele af bankens nedskrivninger – på næsten en halv mia. kroner – de seneste to regnskabsår, der har at gøre med bankens engagement med Randersegnens Boligforening.

Østjydsk Bank: Driften er stabiliseret

I en pressemeddelelse skriver banken, at driften nu er stabiliseret, og at banken forventer et samlet overskud for 2014 på mellem 80 og 90 mio. kroner.

Bankens solvens er steget til 16,2 procent – primært som følge af udvidelsen af aktiekapitalen. Det betyder, at banken ligger 4,3 procent over kravet fra Finanstilsynet – svarende til de 202 mio. kroner.