Pæn fremgang i læsertal på Århus Stiftstidende

stiften2Århus Stiftstidende kan spore en pæn fremgang i opgørelsen over de seneste læsertal af danske printaviser. Det viser en undersøgelse fra TNS-Gallup, der har målt printavisernes læsertal i juli måned.

Århus Stiftstidende havde 39.000 daglige læsere i gennemsnit i løbet af måneden.

Hvis man måler et gennemsnit på det tre seneste måneder – maj til juli – ligger gennemsnittet på 38.000 læsere.

Det er en fremgang på 3.000 læsere i forhold til månederne april til juni, hvor gennemsnittet var på 35.000 læsere.

Flere læsere end sidste år

På avisen kan man også glæde sig over, at man i juli måned ligger pænt over samme måned sidste år, hvor læsertallet var 33.000 læsere.

Søndagudgaven havde i maj i år et læsertal på 58.000 læsere. I 2013 var det tilsvarende tal 49.000 læsere.

Der findes ikke tilsvarende tal for Randers Amtsavis, der bliver opgjort sammen med de øvrige dagblade i Midtjyske Medier – formentlig på grund af, at de statistiske materiale er for spinkelt.

Målinger

Tallene er baseret på målinger, som TNT-Gallup hver måned indsamler om danskernes vaner, når det drejer sig om læsning af papiraviser. Med hensyn til aviser med oplagstal under 40.000 eksemplarer – som Århus Stiftstidende – er der tale om tal, der er indsamlet de seneste tre måneder.

Flere aviser har på de seneste oplevet fremgang i læsertallene, og de ser formentlig frem til offentliggørelsen af de præcise opgørelser af salgstallene for første halvår af 2014, der bliver offentliggjort af Dansk Oplagskontrol om nogle uger.

De tal menes at give et mere præcist fingerpeg om udviklingen for dansk dagspresse.