To svinebesætninger med MRSA-bakterier i Randers

10566307_708351739201646_236079045_nOPDATERET (søndag 21.7.2014 kl. 13.34) Der er to svinebesætninger i Randers Kommune, der efter al sandsynlighed er smittet med de frygtede MRSA-bakterier CC398. Det viser en opgørelse, som organisationen Investegative Reporting Denmark har offentliggjort på sin hjemmeside

Det er en besætning på næsten 11.000 dyr i den nordlige del af kommunen, og en besætning på lidt mere end 1800 dyr – også i den nordlige del af kommunen.

Fornylig kom det frem, at Randers er den kommune i Østjylland, hvor der er registreret flest smittede borgere med MRSA-bakterie CC398, der er multiresistent. Det viste en opgørelse, som ugeavisen Ingeniøren offentliggjorde.

Fire dødsfald

Der er i 2012 og 2013 registreret 23 tilfælde af den farlige bakterie, der indtil videre har været skyld i fire dødsfald i Danmark de seneste år. I alle fire tilfælde har der været tale om personer, hvis immunforsvar i forvejen var svækket.

Den seneste opgørelse over antallet af svin, den er fra 2010, viser at der dengang var 274.842 svin på gårdene i Randers Kommune, og det blev i forbindelse med offentliggørelsen fremsat en teori om, at der kan være en sammenhæng mellem antallet af grise og antallet af mennesker, der er smittet med MRSA-bakterier.

Den sammenhæng ser umiddelbart ikke ud til at være der i Randers, men det skal dog siges, at der både i Hadstenområdet og Mariagerområdet er flere smittede besætninger, end der er i Randers Kommune – men besætninger, der ligger tæt på kommunegrænsen.

Menneske til menneske

Af Sundhedsstyrelsens hjemmeside fremgår det, at smitten kan sker fra menneske til menneske – f.eks. via håndtryk eller håndtag på døre. Derfor opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at smittede personer tænker meget på håndhygiejnen.

Den fremgår også af hjemmesiden, at bakterien udover at findes i grisenes tryne og på deres hud også findes i luften og støvet i svinestaldene.

Det har for flere af de smittede ikke været muligt for myndighederne præcist at fastslå, hvordan smitten har spredt sig, da mange smittede slet ikke har tilknytning til landbruget eller omgås folk med tilslutning til svineproduktion.

Skolebesøg

Da oplysningen om de 23 smittede i Randers kom frem, krævede Velfærdslistens repræsentant i byrådet, Kasper Fuhr, at der blev indført et forbud imod at skoleklasser fra kommunen kan komme på besøg på de smittede landbrugsejendomme.