Randers Kommune fulgte reglerne i skolestruktursagen

Randers Kommune er landets billigste, når det handler om pasning af to børn. Foto: Randers Kommune
Foto: Randers Kommune

Statsforvaltningen har givet Randers Kommune medhold i, at fremgangsmåden i forbindelse med de politiske drøftelser om en fremtidig skolestruktur var inden for lovgivningens rammer.

“Med Statsforvaltningens udtalelse kan ingen længere være i tvivl om, at fremgangsmåden og forvaltningens arbejde var helt inden for lovens rammer,” siger Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune i en pressemeddelelse, som kommunen har udsendt om afgørelsen.

“Jeg opfordrer til, at vi nu ser frem, og at alle bidrager til, at vores nye skolestruktur kommer godt fra start med en tryg overgang for børnene,”

Fem partier forhandlede

Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, de konservative og SF i Randers Byråd mødtes hen over foråret 2014 for at drøfte et muligt skoleforlig. Det skete på baggrund af en række scenarier, der var lagt åbent frem for alle over 1 år tidligere.

Beboerlisten, Velfærdslisten og Radikale Venstre var ikke inviteret med til forhandlingerne.

Enkelte repræsentanter fra forvaltningen blev bedt om at sidde med ved forhandlingerne for at give teknisk bistand og svare på konsekvenser af forskellige, mulige scenarier.

Alle byrådsmedlemmer fik tilbudt den samme bistand, hvis man ønskede at drøfte skolestruktur og mulige konsekvenser af forskellige scenarier. Til hjælp for gennemgangen på møderne blev der vist powerpoints.

Powerpoints er ufærdige dokumenter

Disse powerpoints blev ikke udleveret med henvisning til, at der var tale om ufærdige dokumenter.

Statsforvaltningen hæfter sig især ved, at alle byrådets medlemmer har fået samme tilbud. Samtidig mener Statsforvaltningen, at forvaltningen ikke havde pligt til at udlevere det foreløbige materiale, da det netop var foreløbigt. Samtidig vurderer Statsforvaltningen, at powerpoints som løbende bliver opdateret, også er foreløbige dokumenter.

Dog mener Statsforvaltningen, at print af powerpoints som blev udleveret og samlet ind igen i forbindelse med et enkelt møde i den socialdemokratiske gruppe i sommeren 2014, burde være udleveret til alle.

Ombudsmanden får sagen

Randers Kommune har efterfølgende selv gjort Statsforvaltningen opmærksom på dette forhold, beklaget fejlen og straks udleveret disse plancher til alle byrådsmedlemmer. Statsforvaltningen finder derfor ikke anledning til at gøre mere.

Kasper Fuhr fra Velfærdslisten har mandag middag bebudet, at han vil gå videre til Folketingets Ombudsmand med sagen.

“Statsforvaltningen er kommet frem til, at vi senest i sommerferien 2014 skulle have haft adgang til de power point-slides, som borgmesteren og forvaltningen nægtede at udlevere til os,” siger Kasper Fuhr.

“Det skulle vi i henhold til § 9, stk. 1 i kommunestyrelsesloven have haft adgang til. Havde vi fået indsigt i planerne på det tidspunkt, ville sagen have fået et helt andet forløb. Det har blandt andre Henning Jensen Nyhuus (S) også indrømmet i et læserbrev, hvor han direkte skriver, at den lukkede proces var en forudsætning for, at der kunne blive truffet beslutning om skolelukningerne. At Statsforvaltningen ikke tillægger det nogen vægt, undrer mig.”

(Opdateres)

Du kan tilmelde dig Nyhedsjagten.dk – Randers på Facebook her.

Udgivet
Kategoriseret som Randers