Randers Kommune indgår forlig med konkursbo

randersraadhusRanders Kommune har indgået et forlig i en erstatningssag, som kuratorene i konkursboet i Randersegnens Boligforening har anlagt mod kommunen. Det betyder dog ikke, at kommunen erkender, at den ikke har ført ordentlig kontrol med boligforeningen inden den blev erklæret konkurs.

Forliget medfører, at kommune skal betale tre mio. kr. til konkursboet. Forliget blev godkendt på et ekstraordinært byrådsmøde torsdag.

Konkursboet efter Randersegnens Boligforening, der gik konkurs for tre år siden, anlagde en retssag mod Randers Kommune, fordi boet mente, at kommunen ikke har overholdt sin tilsynspligt med boligforeningen.

Procedurerne ændret

Randers Kommune har siden strammet op på procedurerne, men har siden sagens start hævdet, at man overholdt forpligtigelserne i lovgivning til kontrol med boligforeningen.

Nu bliver retssagen ikke til noget, da parterne har indgået et forlig. Det var ellers første gang, at en domstol kunne få lejlighed til at vurdere en kommunes kontrol med boligforeninger – og dermed danne en form for præcedens i forhold til bestemmelserne i lovgivningen.

Kun for pengenes skyld

Randers Kommune afviser i en pressemeddelelse, at forliget er ensbetydende med, at kommunen erkender, at man ikke har overholdt reglerne.

“Var sagen kørt videre, kunne det snildt have medført advokatudgifter på op mod tre mio. kroner om året, og sagen kunne have kørt i op mod fire år med tilhørende retsomkostninger og tidsforbrug,” siger sekretariatsleder i miljø og teknik, Søren Fonseca,

“Kravet mod kommunen var på 20 mio. kroner. Nu lukker vi sagen med en engangsudgift på tre mio. kroner.”

Bjarne Overmark fra Beboerlisten oplyser til Randersidag.dk, at Beboerlisten ikke var med i det flertal, da ønskede at stoppe retssagen med et forlig.

De tre byrådsmedlemmer fra Beboerlisten og Kasper Fuhr fra Velfærdslisten stemte imod forliget på byrådsmødet. To byrådsmedlemmer deltog ikke i mødet, mens resten stemte for.