Sverige indstiller ulvejagten

Foto: Naturhistorisk Museum, Aarhus
Foto: Naturhistorisk Museum, Aarhus

En planlagt reducering af ulvebestanden i Sverige med 30 ulve i de to første uger af februar bliver ikke til noget. Forvaltningsretten har underkendt beslutningen om at skyde ulvene, der normalt er et fredet dyr.

Det er den svenske regering, der har udstedt licens til at skyde 30 ulve i Midtsverige, hvor bestanden har vokset sig stor de seneste år.

Den svenske naturfredningsforening, den svenske afdeling af Verdensnaturfonden og Svenska Rovdjürsforeningen klagede imidlertid over beslutningen til Forvaltningsretten.

Ulvene dræber får

Begrundelsen for at tillade nedskydningen af ulve har været hensynet til i første omgang fåreavlerne.

“Men der er ikke døde så mange får i år som tidligere,” siger Tom Arnbom, der er talsmand for den svenske Verdensnaturfonden.

“Og en del af tabene kunne have været undgået, hvis avlerne satte hegn op.”

Beslutningen er anket

Svenska Jägareförbundet mener, at afgørelsen i forfatningsdomstolen er en katastrofe for landbefolkningen i de områder, hvor der er mange ulve, men den svenske naturstyrelse, der står for udstedelsen af licensen til at skyde ulve, har besluttet at anke afgørelsen fra forvaltningsretten.

Ifølge den svenske ulvekomite, der består af repræsentanter fra bl.a. landbruget, jægere og miljøorganisationer, er bestanden af ulve de seneste ti år vokset fra ca. 80 til cirka 400.

Udgivet
Kategoriseret som Nyheder