Beskæftigelsen stiger på det nye hovedbibliotek i Aarhus

I de kommende måneder vil flere være beskæftiget med at gøre det nye hovedbibliotek på havnen i Aarhus klar til brug om halvandet år. Foto: Urban Mediaspace Center
I de kommende måneder vil flere være beskæftiget med at gøre det nye hovedbibliotek på havnen i Aarhus klar til brug om halvandet år. Foto: Urban Mediaspace Center

Byggeriet af et nyt hovedbibliotek på Aarhus Havn er i øjeblikket arbejdsplads for omkring 200 byggefolk og rådgivere. I de kommende måneder rykker håndværkerne ind, og næste sommer vil omkring 400 arbejde på den store arbejdsplads, skriver byggeteknik.dk.

Der er gang i byggeaktiviteten på Aarhus Havn. Et af de mange projekter er en stor kommunal kulturpolitisk satsning med byggeriet af nyt hovedbibliotek – eller multimediehus – der sammen med kommunens borgerservice har en samlet byggesum på omkring 1 milliard kroner.

Bygningen er i øjeblikket daglig arbejdsplads for omkring 200 mennesker, når både byggefolk og rådgivere er talt med.

– Om et halvt år er der omkring 300 mand på arbejdspladsen, og når vi når frem til næste sommer, er der 400 mennesker i gang i det daglige, fortæller kommunens projektleder Niels Vad Sørensen.

Fire etager

I øjeblikket er NCC ved at rejse bygningens betonskelet. Her er man i gang med tredje etage ud af de fire, der er endemålet, når bygningen er færdig. En del firmaer, der skal stå for fagentrepriserne, er ved at gøre klar til at rykke ind – det sker i de kommende måneder, og det er en del af forklaringen på, at antallet af arbejdspladser bliver forøget.

Illustration: Urban Mediaspace Center
Illustration: Urban Mediaspace Center

Byggeriet startede i foråret 2011, hvor der blev bygget ud i havnen for at gøre plads til den – målt i bruttoetageareal – 28.000 kvadratmeter store bygning. Der er blevet hamret omkring 1000 spuns – hver på cirka 30 meter – og 2000 pæle på op til 36 meter ned i jorden.

– Og det blev nøjagtigt lige så stor en udfordring, som vi havde forventet, siger Niels Vad Sørensen.

– Af gode grunde kunne vi ikke vide, hvad vi begyndte at grave i, og vi stødte ind i flere gamle kajkanter og gamle havneanlæg. Dokk1 kommer til at ligge lige der, hvor byen har startet sin vækst ved Aarhus Å’s udløb i bugten – et sted hvor der gennem tiden har været mange forskellige havne.

Men udfordringerne var ikke større, end at de kunne løses. Og byggeriet holder tidsplanen.

Flyttet rundt på jord

Der er også flyttet rundt med en del jord på Aarhus Havn. Samtidig med at der er bygget ud i havnen ved åens udløb, er der hentet jord fra en anden mole – pier 1 – i havnen, der er skrumpet væsentlig ind. Om et par år er den helt væk. I alt er der flyttet en mængde på omkring 400.000 kubikmeter jord.

Under Dokk1, som er navnet på det nye hovedbibliotek, bliver der en parkeringskælder med plads til 1.000 biler. Men bibliotekets brugere behøver ikke være bange for at gå rundt i en mørk parkeringskælder. Der bliver nemlig tale om et automatisk parkeringsanlæg, hvor man afleverer sin bil, når man kommer til huset. Robotteknologi sørger derefter for, at bilen bliver parkeret i kælderen.

Bilerne parkeres på hylder

Parkeringskælderen har en dybde på otte meter og fylder det, der svarer til to fodboldbaner. Bilerne parkeres ved hjælp af et elevatorsystem på “hylder” i kælderen.

– Dokk1 bliver et hus med meget markante geometrier, fortæller projektdirektør fra Rambøll Byggeri og Design, Lars Pedersen.

– I dele af bygningen vil der eksempelvis være seks meter høje vinduer. Det giver nogle udfordringer i forhold til håndteringen, når de skal placeres i bygningen. En af de store udfordringer bliver også tagkonstruktionen, hvor store dele af taget kommer til at hænge ud over bygningen. Derudover er der tale om temmelig komplekse facader.

Og fliserne i området er heller ikke bare nogle små badeværelsesfliser. Hver enkelt af dem er to meter lange, 40 centimeter bredde og fem centimeter tykke. Dem skal der bruges 44.000 styk af på hele havneområdet.

Illustration: Urban Mediaspace Center
Illustration: Urban Mediaspace Center

Dokk1 er kun en del af hele projektet med at gøre den inderste del af havnen til en levende del af byen. Der er afsat et beløb på to milliarder kroner til hele projektet. Omkring halvdelen bliver brugt på det nye multimediehus.

– Når vi ikke kan sige mere præcist, hvad Dokk1 koster, skyldes det, at en del af udgifterne går til både biblioteket og udviklingen af den øvrige havnefront, fortæller Niels Vad Sørensen.

– Så derfor er det ikke muligt at lave en skarp opdelingen mellem delelementerne.

Klimasikring

Udover Dokk1 omfatter projektet – der i øvrigt har navnet Urban Mediaspace Aarhus – f.eks. også en stor ny åben havneplads, som Aarhusianerne kan benytte til rekreative formål, og en sluse med et pumpeværk, der skal hindre at Aarhus Å løber over sine bredder i tilfælde af meget voldsomt regnvejr i fremtiden.

*********************

Fakta

Dokk1 bliver taget i brug i foråret 2015, mens resten af havneprojektet står færdigt i 2016.

Realdania har medfinansieret byggeriet og ejer parkeringsanlægget.

Schmidt Hammer Lassen Architects er totalrådgiver og har tegnet Dokk1.

Alectia står for den ingeniørfaglige del af projektet.

Der forventes 3.500 daglige besøgende i Dokk1 – dels biblioteksgæster, dels borgere, der besøger Borgerservice.

*****************

Besøg byggeteknik.dk

Udgivet
Kategoriseret som Nyheder