Forenede Demokrater kan få behov for et andet navn

Forenede demokraterDet nye parti, der foreløbig har fået navnet Forenede Demokrater, kan få behov for at skifte navn. 

Indenrigsministeriet har nemlig endnu ikke godkendt partiets navn, så gruppen bag det nye parti kan komme i gang med indsamling af underskrifter, så det kan blive klar til at opstille ved næste valg.

Ministeriet havde oprindeligt lovet en afgørelse den 29. maj, men det er trukket lidt ud med den endelige afgørelse.

I høring hos Demokraterne

“Vi ved, at navnet Forenede Demokrater er blevet sendt i høring hos Demokraterne,” skriver styregruppemedlem Vivi Borgen på foreningens Facebookprofil.

“Det er det eneste parti, som styrelsen har valgt at spørger. Det har ikke spurgt Socialdemokraterne. Vi ved ikke, om et negativt svar fra Per Ørum vil betyde et nej fra styrelsen til os. Kun at han er blevet spurgt.”

Der er fortilfælde for at et eksisterende parti kan protestere over et nyt partis navn. For eksempel  protesterede Venstre over for navnet Liberalisterne på et nyt parti, der blev stiftet i 2005 af skuffede venstrefolk.

Lars Løkke Rasmussen politianmeldt

Ansøgningen blev overdraget til Justitsministeriet, på grund af habilitetsproblemer i indenrigsministeriet, hvor lars Løkke Rasmussen var minister. I september 2006 afviste Justitsministeriet ansøgningen fra Liberalisterne, klagede til ombudsmanden, og sagen betød også, at Liberalisterne anmeldte daværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til politiet for magtmisbrug.

Sagensluttede da Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte partinavnet “Liberalisterne – Frihed og Velstand”.

I dag er liberalisterne en del af Ny Alliance. Partiet fik kun samlet 5.000 underskrifter op til folketingsvalget i 2007.

Læs også: Forenede Demokrater stiftes som parti den 9. juni

 

 

Udgivet
Kategoriseret som Nyheder