Udlejer og erhvervsdirektør meldt til politiet

Grundejernes Investeringsfond har meldt et udlejningsselskab fra Randers til politiet for bl.a. bedrageri, skriver Randers Amtsavis.

Sagen handler om, at der i forbindelse med udskiftning af vinduer i en ejendom på Gl. Hobrovej er gjort forsøg på at få for udskiftningen betalt to gange – dels ved tilskud fra Grundejernes Investeringsfond og dels ved en forhøjelse af huslejen på 125 kroner om måneden.

Lejer bad om agtindsigt

Det er lejer i ejendommen, Jack Q. Frandsen, der er blev opmærksom på sagen. Han har søgt agtindsigt i udlejningsselskabets korrespondance med Grundejernes Investeringsfond.

Jack Q. Frandsen har bl.a. fået hjælp af Randers Lejerforening i sagen, og Bjarne Overmark fra foreningen mener, at politianmeldelsen burde være indgivet for lang tid siden.

Randers Lejerforening: Luskeri

“Det skulle være sket for et år siden,” siger han til Randes Amtsavis.

“Jeg har hele tiden kunnet se, at der var noget lusket ved det.”

Udlejningsselskabet har erkendt, at der er forsøgt opkrævning af prisen for vinduerne to gange. Det skyldes en fejl, og derfor er der betalt penge tilbage til lejerne.

Et centralt punkt i efterforskningen er derfor, om der findes beviser for at dobbeltopkrævningen er sket med forsæt, som det hedder i det juridiske sprog – altså om det er noget, som folkene i ejendomsselskabet har gjort med vilje, som det hedder på jævnt dansk.

Udlejningsselskabet ejers af to brødre, hvoraf den ene har en højt placeret stilling som erhversdirektør i et pengeinstitut i lokalområdet.