Vikariater opslås som akutjob

Skanderborg Kommunes økonomiudvalg har besluttet, at alle vikariater og midlertidige stillinger i Skanderborg Kommune frem til 1. juli næste år skal opslås som akutjob.

“Vi skal selvfølgelig leve op til den aftale, som KL (Kommunernes Landsforening) har lavet med Dansk Arbejdsgiverforening og regeringen. Beslutningen om at opslå vikariater og midlertidige stillinger er første trin,” siger borgmester Jørgen Gaarde (S).

Et skøn viser, at den foreløbige beslutning vil betyde, at der bliver opslået cirka 30 vikariater og midlertidige stillinger. Det svarer nogenlunde til den andel af stillinger, som Skanderborg Kommune skal opslå som sin andel af aftalen om akutjob, hvis man fordeler aftalen efter befolkningstallet i kommunerne.
Der ikke mange ledige i Skanderborg Kommune, der er i fare for at miste dagpengene i løbet af de første seks måneder næste år – i forhold til flere andre kommuner. Den seneste opgørelse fra kommunens jobcenter viser, at det aktuelle tal er 186 akassemedlemmer, der mister dagpengene i de første seks måneder af 2013.

“Vores jobcenter gør en rigtig stor indsats for at begrænse antallet af langtidsledige,” siger Jørgen Gaarde.

“Inden for det sidste år er antallet af langtidsledige faldet med 25 til 30 procent i Skanderborg Kommune. Det er rigtig godt for de ledige, men
det er bestemt også godt for kommunens økonomi.”
For nylig blev der offentliggjort en statistik, der viser at Skanderborg Kommune bruger flest penge på at skaffe beskæftigelse til ledige.

“Det er en førsteplads, som vi er stolte af,” siger borgmesteren.

“Vi betragter beskæftigelsesområdet som et investeringsområde, og vi får rigtig megen ros for vores indsats.”

En af forklaringerne på, at Skanderborg Kommune bruger flest penge for hver ledig, der kommer i beskæftigelse er, at beregningen er omregnet til årsledige.

Det betyder, at en kommune, der får ledige i beskæftigelse efter for eksempel tre-fire måneders ledighed, bruger flere penge end en kommune, der har mange ledige, der er arbejdsløse mere end et år.

Aftalen om akutjob er laver for at minimere antallet af medlemmer af a-kasserne, der mister retten til dagpenge i første halvdel af 3013, fordi dagpengeperioden skæres ned fra fire til to år.

Akutjobbene bliver slået op på jobcentrenes hjemmeside – jobnet.dk. Arbejdsgiverne får en præmie på 25.000 kroner hvis den ansatte er i job efter et år og 12.500 kroner hvis den ansatte er i job efter et halvt år.S

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *