Randers: Klagesag afgøres efter vedtagelse af ny skolestruktur

Foto: Randers Kommune
Foto: Randers Kommune

Det tager flere måneder før Det kommunale Tilsyn har færdigbehandlet den klagesag, som Velfærdslisten og Beboerlisten i Randers Byråd har indbragt om den måde, som forhandlingerne om en ny skolestruktur er foregået på. Det oplyser Statsforvaltningen i et skrifteligt svar.

Det betyder, at der først er en afklaring på klagen efter at Randers Byråd efter planen har vedtaget en ny skolestruktur den 12. januar.

“Statsforvaltningen har et stort antal sager til behandling, så der vil formentlig gå nogle måneder, før Statsforvaltningen  kan tage nærmere stilling til sagen,” skriver specialkonsulent i Statsforvaltningens kommunale tilsyn Dorthe Langelund i et svar på en forespørgsel om hvornår, der ligger en afgørelse i sagen.

Styrelsesloven

Det var Kasper Fuhr, der den 27. maj klagede til Det Kommunale Tilsyn over, at han ikke kunne få adgang til materiale, som forvaltningen havde udarbejdet i forbindelse 26 byrådsmedlemmers forhandlinger om en ny skolestruktur. Han mener, at han i henhold til styrelsesloven havde ret til at få materialet.

Randers Kommune blev bedt om en udtalelse i sagen den 30. juni. Udtalelsen, der blev vedtaget i byrådet den 1. september, blev fremsendt til Statsforvaltningen den 5. september.

Den 1. september – altså den dag svaret blev behandlet i byrådet – rykkede Statsforvaltningen i øvrigt Randers Kommune for et svar.

Papirer udleveret

I det svar, som kommunen fremsendte til statforvaltningen, fremgår det, at det materiale fra forvaltningen, som politikerne fra Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, de konservative og SF  har set, ikke har været færdigt, og at der ikke er udleveret papirer til mødedeltagerne.

Efter svaret er blevet sendt til Statsforvaltningen er det kommet frem, at der midt i juli blev holdt et møde hvor medlemmerne af den socialdemokratiske byrådsgruppe fik udleveret parpirer.

Derfor var den redegørelse, der blev sendt til Statsforvaltningen, forkert. Det underrettede kommunaldirektør Hans Nicolaisen Det Kommunale Tilsyn Statsforvaltningen om straks han blev opmærksom udleveringen af papirerne i sommerferien.

Kommunen besluttede samtidig at offentliggøre alt materialet på kommunens hjemmeside, hvor det kan ses i dag sammen med mere end 200 høringssvar til oplægget til ny skolestruktur.

Du kan tilmelde dig Nyhedsjagten på Facebook her.

Du kan tilmelde dig Nyhedsjagtens artikler om begivenheder i Randers Kommune her.

Udgivet
Kategoriseret som Nyheder