Stiften taber igen trafik på stiften.dk

stiften-hjemmesideDe seneste trafiktal fra december 2013 på landets hjemmesider fra organisationen Danske Medier viser, at Århus Stiftstidendes hjemmeside – stiften.dk – igen taber trafik. Til gengæld ser der ud som om, at Randers Amtsavis’ netavis har stabiliseret sig nogenlunde på de seneste måneders fremgang.

Tallene, der er opgjort for december 2013, viser at stiften.dk har haft 166.153 besøg – en nedgang på cirka 27.000 besøg siden november. En nedgang kunne man forvente efter november, hvor antallet af besøg var højt – formentlig på grund af kommunalvalget den 19. november.

Stiften.dk har de seneste fire måneder ellers haft fremgang i antallet af besøg på hjemmesiden. Det samme gælder antallet af brugere og visning af sider.

Sammenligner man det aktuelle tal med antallet af besøg i december 2012, der var den første hele måned efter at siden var blevet betalingsside, er der tale om en tilbagegang på 42.000 besøg om måneden – eller rundt regnet 20 procent.

Fremgang på Randers Amtsavis

Anderledes ser det ud på Randers Amtsavis, hvor den seneste statistik viser, at amtsavisen.dk næsten har holdt skansen efter valgmåneden november med 133.100 besøg. Der er tale om et beskedent tab på cirka 2.000 besøg.

Sammenligner man med amtsavisen.dks første betalingsmåned i december 2012 er det tale om en kraftig fremgang på 34.000 besøg om måneden – svarende til næsten 35 procent.

Det er ikke muligt at afgøre, om den ændrede trafik på hjemmesiderne har betydning for bladhusenes økonomi. Annoncer på hjemmesiderne sælges overvejende til fast pris – ikke per visning og klik på annoncerne.

Papirlæsere gratis på hjemmesiden

Derudover kan de besøgende på hjemmesiderne både være kunder, der betaler abonnement på papiraviserne og derfor gratis kan benytte hjemmesiden, og kunder, der kun har købt adgang til hjemmesiden.

Dertil kommer, at stiften.dk fornylig har indført, at de besøgende kan se 10 artikler på hjemmesiden gratis hver måned, før de skal betale for adgang. På  amtsavisen.dk har man de seneste måneder med jævne mellemrum offentliggjort artikler, som besøgende kan læse gratis – i et forsøg på at få læserne til at købe adgang til netavisen.