Grundvand skal give varme i Gl. Rye

360 forbrugere, der er tilsluttet Rye Kraftvarmeværk mellem Silkeborg og Skanderborg, ryekan se frem til en varmeregning, der er 1.000 kr. mindre om året, når der efter planen er installeret en stor grundvandsvarmepumpe og et 2500 kvadratmeter solvarmeanlæg ved kraftvarmeværket – formentlig i begyndelsen af 2014.

“Det er det, som vi har stillet forbrugerne i udsigt,” fortæller formanden for kraftvarmeværkets bestyrelse, Søren Frandsen.

“Men ellers skal man være forsigtig med at love noget om prisudviklingen. Fjernvarme er en branche, hvor forudsætningerne hele tiden ændrer sig – ikke mindst fordi der hele tiden sker ændringer af afgifter til staten.”

I øjeblikket er en ændring af lokalplanen for området ved Hjarsbækvej i offentlig høring. Samtidig arbejder kommunen med en ny miljøgodkendelse af det nye produktionsanlæg. Desuden gennemføres en projektering af det nye anlæg, der bl.a. skal afgøre, om der skal laves en tilbygning til værket på Hjarsbækvej.

16 millioner kroner

Det er en stor investering kraftvarmeværket er i gang med. Anlægsudgiften på hele projektet forventes at blive omkring 15-16 millioner kroner. 3,5 millioner kroner får foreningen fra Energistyrelsen, resten skal foreningen selv skaffe.

Det er første gang, at et kollektivt forsyningsanlæg opstiller så stor en grundvandspumpe. Der er baggrunden for, at Energistyrelsen har givet tilskuddet på de 3,5 millioner kroner. Det betyder, at fjernvarmeværket er forpligtiget til at dele sine erfaringer med andre fjernvarmeværker.

Det grundvand, der bliver pumpet op er ni grader varmt – eller koldt om man vil. Og når det bliver pumpet tilbage i jorden er det to grader. Men vandet er i undergrunden i så store mængder, at det godt kan lade sig gøre at varme de 360 husstande op, når man trækker varmen ud af grundvandet.

Velkendt teknologi

”Teknologien til at tage varme ud af vand på ni grader er velkendt og gennemprøvet,” fortæller Søren Frandsen.

”Men det er første gang, at der sker i så stort et anlæg. Men vi er ikke 100 procent afhængige af, at vampepumpen fungerer.”

Der opstilles nemlig samtidig 2500 kvadratmeter solfangere, som kan bruges til opvarmning af vand, så det kan bruges i fjernvarmesystemet i Gl. Rye. Derudover vil kraftvarmeværket også stadig havde de naturgas-motorer, som kraftvarmeværket bruger i dag.

Den nye grundvandsvarmepumpe kommer efter beregningerne til at stå for 60 procent af den varme, der leveres til forbrugerne, mens solfangerne – ikke at forveksle med solpaneler, der producerer strøm – vil stå for 15 procent af produktionen.

De sidste 25 procent leveres af det nuværende anlæg.

Uafhængig af olieprisen

Den nye investering vil gøre fjernvarmebrugerne mere uafhængige af de prisstigninger, der i de kommende år ventes på naturgas. Prisen på naturgas følger olieprisen. Desuden vil grundvandspumpen betyde en væsentlig lavere CO2-belastning fra kraftvarmeværket.

Rye Kraftvarmeværk er et af de såkladte barmarksværker, der blev etableret i 1990erne, men et af de mere økonomisk stabile af slagsen. Varmeværket har gennem årene haft en fornuftig økonomi, og i øjeblikket viser beregninger, som fjernvarmeværket har lavet, at varmeprisen nemt kan konkurrere med både elvarme og eget oliefyr.

En af årsagerne til den fornuftige økonomi er, at kraftvarmeværket har solgt den strøm, der produceres på det frie elmarked.

”Med det nye anlæg, kommer vi i en situation, hvor vi gode muligheder for at udnytte de forskellige produktionsformer, når det er mest fordelagtigt,” siger Søren Frandsen.

 

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *